Wat kost Dadou?

Prijzen KDV Dadou

  • Bij Dadou berekenen we een uurtarief van € 9,75.
  • De minimale afname voor plaatsing bij Dadou is een dag per week.
  • Onze prijzen zijn inclusief eten, drinken, luiers, alle activiteiten en alle nationale feestdagen en collectieve Dadou sluitingsdagen.
  • Het maandtarief is gebaseerd op 49 openingsweken per jaar i.p.v. 52 weken
  • Dadou maakt gebruik van extra gesloten dagen, welke in het maandtarief zijn inbegrepen
  • Ruilen van dagen, is alleen mogelijk in het geval van calamiteiten
  • Startdatum plaatsingsovereenkomst is altijd per 1e vd maand, onafhankelijk welke dag uw kind de 1e dag naar Dadou komt
  • Opzegtermijn plaatsingsovereenkomst dient te geschiedden voorafgaande de laatste dag vd maand, beëindiging is dan de laatste dag van de maand opvolgend.
Dagen per weekPrijs per maandBetreft aantal uren per maand
1€ 457,8646,96
2€ 915,7293,92
3€ 1373,58140,88
4€ 1831,44187,84
5€ 2289,30234,80

In veel gevallen maak je kans op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Kijk op www.toeslagen.nl of dit voor jou van toepassing is.


Inclusief eten, drinken en luiers

Voor baby’s zijn standaard flesvoeding, groente- en fruithap en luiers bij de prijs inbegrepen. Dreumesen, peuters en kleuters krijgen van ons luiers, fruit, boterhammen met beleg, drinken en bijvoorbeeld soepstengels. We vinden het avondeten een belangrijk familiemoment van de dag en daarom streven wij ernaar kinderen vanaf 1 jaar thuis met de pot mee te laten eten.

Heeft je kind een allergie of wil je liever vanwege persoonlijke overwegingen geen gebruik maken van het eten of drinken dat we bieden, laat het ons dan weten. Natuurlijk houden we hier rekening mee, al is het wel de bedoeling dat je dieetproducten of andere voeding zelf met je kindje meegeeft naar Dadou.


Inschrijven, betalen en opzeggen

Wil je je kind inschrijven bij Dadou? Download dan het inschrijfformulier. Na ontvangst van het formulier nemen we contact met je op en sturen wij je verdere informatie toe. De kosten voor opvang worden maandelijks vooraf geïnd door middel van een automatisch incasso. Gaat je kind naar de basisschool of is er een andere reden waardoor je het contact bij Dadou wil beëindigen? De opzegtermijn is wettelijk vastgelegd op 1 maand.
Lees voor meer informatie de praktische informatie over Dadou.


Algemene Bepalingen

Kinderopvang
Artikel 1
Het kindercentrum is geopend volgens de perioden die zijn aangegeven in de brochure, Kinderdagverblijf Dadou
Artikel 2
Het kindercentrum zorgt ervoor dat de ouders deze brochure hebben ontvangen.
Artikel 3
Het kindercentrum kan het reglement wijzigen. Deze wijziging kan pas ingaan 3 maanden nadat het gewijzigde reglement door de ouders is ontvangen.

Kwaliteit
Artikel 4
Het kindercentrum garandeert dat de opvang wordt verricht in overeenstemming met de regelgeving van de overheid die op haar van toepassing is. Wanneer dit niet meer het geval is,stelt zij de afnemer hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte.
Artikel 5
Het kindercentrum wordt voldoet aan alle eisen van de wet kinderopvang en word gekeurd door de inspecteur van de GGD in opdracht van de gemeente Druten.
Artikel 6
Wanneer het kindercentrum haar verplichting aan de eisen van de wet Kinderopvang niet nakomt, is het kindercentrum aansprakelijk voor de schade die de afnemer loopt. Het GGD rapport is ter inzage op de site van de gemeente Druten.

Verzekering
Artikel 7
Het kindercentrum zorgt ervoor dat zij en haar werknemers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal EUR 1250.000 voor iedere gebeurtenis.
Artikel 8
Wanneer het kindercentrum haar verplichting uit artikel 7 van deze overeenkomst niet nakomt, is de afnemer gerechtigd met onmiddellijke ingang de opvang van het kind te beëindigen. Het al vooruit betaalde bedrag voor de kinderopvang dient het kindercentrum direct op basis van onverschuldigd betaalde te restitueren.

Kosten
Artikel 9
Zowel de afnemer als het kindercentrum zijn gerechtigd om nieuwe voorstellen te doen met betrekking tot de voorwaarden en prijzen. Dit dient schriftelijk minimaal 1 maand voor de gewenste ingangsdatum te geschieden en kan per de eerste van de maand ingaan.
Artikel 10a
Het kindercentrum is vrij een maandfactuur te zenden. Deze dient gebaseerd te zijn op een evenredig deel van het overeengekomen jaarbedrag. De factuur vermeldt minimaal de naam van het kind, debiteurennummer van de afnemer, de periode en de omvang van de opvang.
De afnemer betaalt maandelijks bij vooruitbetaling, per automatisch incasso, de vergoeding voor de opvang. Naast deze vergoeding zijn geen andere kosten door de afnemer of ouder verschuldigd. Ook hoeft de ouder geen luiers en standaardvoeding mee te nemen. Vanaf 1 jaar worden geen warme maaltijden meer verzorgd door het kinderdagverblijf.
Artikel 10b
De uurprijs kan per kalenderjaar 2 x aangepast worden

Aanvang en beëindiging
Artikel 11
Het plaatsingsformulier vermeldt tenminste: de namen van het kind, de ouder en het kindercentrum, de startdatum, de prijs, alsmede op welke dagen / dagdelen de opvang plaatsvindt.
Artikel 12
Het plaatsingsformulier wordt ondertekend door de afnemer en het kindercentrum. De via deze plaatsingsformulieren gemaakte afspraken omtrent de start of beëindiging van de opvang worden door de afnemer getoetst en, indien akkoord, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier bevestigd.
Artikel 13
De plaatsing kan per dag ingaan.
De plaatsing kan per de 1e van de maand eindigen.
Artikel 14
Zowel de afnemer als het kindercentrum kunnen de overeenkomst opzeggen.De opzegtermijn voor het beëindigen van de opvang van het geplaatste kind bedraagt 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor de eerste dag van een nieuwe maand. Dus wilt u bijvoorbeeld in september geen opvang eer, dan dient u vóór 1 augustus op te zeggen.
Artikel 15
Geen opzegtermijn behoeft in acht te worden genomen, waardoor de kinderopvang per direct wordt beëindigd onder restitutie van de vooruitbetaalde kosten, in geval van overlijden van het kind of wanneer het kind een ernstige handicap krijgt.
Artikel 16
Wanneer de afnemer de overeengekomen plaatsing annuleert voordat de opvang feitelijk van start is gegaan, geldt de normale opzegtermijn van artikel 14. Wanneer de opzegtermijn de overeengekomen ingangsdatum overschrijdt, betaalt de afnemer de periode van overschrijding.
Artikel 17
Tenzij door partijen anders wordt overeengekomen eindigt de kinderopvang op het kinderdagverblijf van rechtswege op de vierde verjaardag (bij opvang van 0-4 jaar).
Artikel 18
Bij het in gebreke blijven van betaling van de maandelijkse kosten van de opvang kan, na aanmaning, de overeenkomst worden beëindigd, zonder inachtneming van de reguliere opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 19
Beide partijen, kunnen zonder opgaaf van reden, het contract beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.


 

Een dag bij Dadou

Dadou, 13 maart Lieve Michelle, Wat hebben we weer een gezellige dag gehad met jou! Je hebt zo leuk gespeeld en zo gezellig gebabbeld! Vanmorgen zijn we na het fruit en jouw ochtend-slaapje ... lees verder

teddy_img

Wie niet in het kind het wonder ziet,die snapt het hele liedje niet

Grote aandacht

Ieder kind verdient persoonlijke aandacht. Door kleine groepen en deskundige medewerkers ondersteunen we je kind optimaal in zijn ontwikkeling. lees verder

grote_img